Lean Lab en del av Sintef Manufacturing !

Sintef Manufacturing har kjøpt alle aksjene til Lean Lab Norge AS og er dermed eneeier. Lean Lab vil bli en del av MTNC satsingen på Raufoss.

Lean Lab vil flytte til bygn. 5 i Raufoss Industripark og vil samlokaliseres bl.a. med Robotlab og «læringsfabrikk» hvor videregående skole og Fagskolen i Innlandet er involvert. Vi tar sikte på å kunne tilby våre kurs i de «nye» lokalene i fra medio september.

Mer info om fremtidige planer vil komme.