Vi gir deg trening og veiledningi Lean gjennom teori og praksis

Se våre kurs

Vil du, som flere tusen deltakere før deg, lære om Lean på en lettfattelig og morsom måte?


Lean Lab arrangerer workshops i Norges første
og eneste fullskala treningssenter for Lean.

Med utgangspunkt i Lean Management leverer Lean Lab workshops og trening innen arbeidsmetodikk for effektivisering. Gjennom vår fullskala treningssimulator og faglige ekspertise vil vi utvikle kurs tilpasset ulike bransjer og kundegrupper.

Dette gir deltakerne en enkel teoretisk innføring i Lean, samt praktisk trening i simulatoren. Det gis også en god innføring i ulike metoder og verktøy for forbedringsarbeid.

Våre deltakere gir oss meget gode tilbakemeldinger.
På en skala fra 1 – 5 får vi i gjennomsnitt 4.6 poeng.