Hva er Lean?

Å jobbe ut i fra Lean prinsippene vil enkelt sagt medføre, at en gjennom involvering og samspill med alle medarbeidere, driver et systematisk forbedringsarbeid med kundens behov i fokus. Det vil si at vi leverer akkurat det kunden vil ha, når kunden vil ha det. Vi har fokus på kontinuerlige forbedringer gjennom teamarbeid. Med denne måten å jobbe på, oppnår en økt kundetilfredshet, økt medarbeidertilfredshet, høyere tilstedeværelse og lavere skadefrekvens.

Tenker vi oss tidslinjen fra en kunde bestiller en vare eller en tjeneste til vi får pengene i hånden, skal vi gjøre det som er mulig for å redusere denne tidslinjen. Det gjør vi ved å ta vekk ikkeverdiskapende arbeide, på Lean språket kaller vi det å fjerne sløsing. Under finner du eksempler på sløsing:

  • Venting- Hvor mye tid går med på å vente?
  • Bevegelser- Hvor er ting plassert? Brukes det unødvendig mye tid på å bevege seg?
  • Overarbeide- Er det nødvendig at understellet på bilen din er skinnende blankt?
  • Overproduksjon- Er det nødvendig å bruke tid på å produsere mer enn man selger?
  • Lager- Hvor mye trenger man på lager? Å ha varer på lager koster.
  • Omarbeide- Hvor mye tid går med på å rette opp igjen feil?
  • Transportering- Hvor mye tid går med til å transportere produkter eller mennesker?
  • Uutnyttet kreativitet- utnyttes de menneskelige resursene godt nok?