Lean Lab er Norges første fullskala treningssenter for LEAN. Med utgangspunkt i Lean Management skal Lean Lab levere work shops og trening innen arbeidsmetodikk for effektivisering. Gjennom vår fullskala produksjonssimulator og faglig ekspertise vil vi utvikle opplegg tilpasset bransjer og kundegrupper.

Lean Lab ble fra 1. januar 2013 flyttet fra Gjøvik til Raufoss Industripark.

Filosofien og metodene som ligger til grunn for våre workshops er i første rekke utviklet for bilindustrien, men har vist seg å være nyttige for de fleste som ønsker effektiv verdiskaping både innen industri og tjenesteyting. Workshopene kan enkelt tilpasses ulike typer virksomheter og nivåer i en organisasjon. Jo flere fra samme bedrift som deltar i treningen, desto større blir evnen til å arbeide aktivt med forbedringer i det daglige.

Teori og metode i kombinasjon med trening og veileding i Lean Lab kan vekke nytt engasjement for forbedringsarbeid i din bedrift.

Hva innebærer det å jobbe med Lean?

  • Involvering av ansatte, og fokus på kvalitet og reduksjon av unødvendig arbeid.
  • Effektiv flyt av varer og tjenester gjennom systematisk forbedring.
  • Mer verdi med mindre arbeid

Hva kan vi tilby?

  • En unik treningsmulighet
  • Faglig ekspertise basert på lang erfaring
  • Forskningstilknytning
  • Work Shops tilpasset din virksomhet.