7.mars 2017 Workshop for Fagskolen Innlandet

Tirsdag gjennomførte vi en workshop for studenter ved Fagskolen Innlandet. Dette var pulje 2. Deltakerne var godt fornøyd med opplegget og læringsutbyttet.


Sinpro & CO på Lean Lab

Sinpro & Co på Lean kurs…

31. januar 2017

Som et ledd i programmet i «Delingsinnovasjon» var bedriftene 24 og 31. januar med i introduksjonskurs i Lean filosofi på Lean Lab på Raufoss. Her ble det bygget modell-hus i rekord fart… Først på verdens seneste og mest ineffektive måte – deretter – da samhandling og koordinering ble innført – helt i verdensklasse…

 

Til sammen 36 deltagere fra GE Healthcare, Nøsted Kjetting, Mandal Maskinering, Mindus, Umoe Mandal, Glencore Nikkelverk, BRG og Sinpro var med på en av de to dagene. Først bygget man hus uten «mål og mening». Det gikk heller dårlig. Etter et par runder med diskusjon om samarbeid, identifisering av flaskehalser og generell effektivisering var alle lag i mål før den oppsatt tiden.

Lærdommen man tar med seg – gjennom en enkel øvelse med å bygge modellhus er vel at når man tror man gjør alt på beste og mest effektive måte, så er det kanskje ikke slik likevel. Gjennom medarbeiderdrevet innovasjon og tenking utenfor boksen vil der alltid være potensiale for forbedringer. Alltid.

Denne lærdommen skal nå bedriftene ta med seg fra kurset og anvende i sine egne prosjekter i bedriften.


2017 startet bra for Lean Lab Norge AS

Vi har gjennomført workshops for Dokka Fasteners med 20 deltakere, Smurfit Kappa med 9 deltakere, 2 workshops for Sinpro med i alt 33 deltakere + 3 deltakere fra Nammo Raufoss. I tillegg har vi gjennomført en workshop for nett studenter ved Fagskolen Innlandet. (bildet).


Lean Lab Norge AS har flyttet

Lean Lab Norge as har nettopp flyttet inn i nye lokaler i Raufoss Industripark. Besøks adressen er som tidligere Enggata 40 2830 Raufoss. Henvendelser kan gjøres til Gunnar J. Hansen på mob.9085462, e-mail: gunnar @leanlab.no