Praktisk Lean-arbeid

Lean Lab Norge har Norges eneste fullskala Lean treningssimulator. Den ligger i Industriparken på Raufoss og er det ledende kompetansesenter i Norge innen Lean simulering.
«Vi får vanlige ansatte til å gjøre uvanlige forbedringer. Vi gjør virksomheter selvgående innen Lean».

Hensikten med kurset

Vi tar utgangspunkt i en ”tradisjonell” virksomhet med batch produksjon i separate prosesser, store lager, kvalitetsproblemer etc. Gjennomfører en verdistrømsanalyse og utvikler virksomheten til å bli en Lean-virksomhet ved hjelp av verktøy som utjevning, balansering, standardisert arbeid, pullsystemer, kunde- og leverandørforhold.

Kurset passer for

Alle nivåer i vareproduserende og tjenesteytende virksomheter.

Gjennomføring

Kurset veksler mellom teori og praksis og vi bruker Norges eneste fullskala produksjonssimulator til å gjennomføre og teste effekten av endringene vi innfører. Dette gjør kurset til en unik opplevelse og gir en mer virkelighetsnær læringsatmosfære enn et mer tradisjonelt Leanspill med legoklosser eller lignende.

Innhold

I kurset gjennomgås:

 • Lean-filosofien – Hva er Lean og hvorfor bør vi satse på Lean
 • Verdistrømsanalyse
 • Standardisert arbeid
 • Målstyring
 • Pullsystemer
 • Kunde- og
  leverandørforhold
 • Utjevning og balansering
 • Systematisk problemløsning (PDCA)
 • Jobbing i team

Program

Dag 1

08:00 – 08:30 Innledning, presentasjon og dagens agenda

08:30 – 09:00 Introduksjon til Lean

09:00 – 11:00 Orientering om Lean – Hva er Lean?

11:00 – 11:30 Forbedringsarbeid i team

11:30 – 12:00 Systematisk Problem- løsning (PDCA)

12:00 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:00 Innføring i bruk av simulator

13:00 – 14:00 Produksjon runde 1

14:00 – 14:15 Fordele roller i teamet, etablere mål

14:15 – 15:00 Teori: VSA

 

Dag 2

08:00 – 08:15 Tilbakeblikk på dag 1, felles alle

08:15 – 10:15 Gruppearbeid med VSA – Nåtidsbilde

10:15 – 11:00 Pull – sugbasert prod. – Kanban

11:00 – 11:30 Standard arbeidspraksis

11:30 – 12:00 Gruppearbeid

12:00 – 12:30 Lunsj

12:30 – 14:00 Gruppearbeid

14:00 – 15:00 Produksjon runde 2

 

Dag 3

08:00 – 08:15 Tilbakeblikk på dag 2, felles alle

08:15 – 12:00 Gruppearbeid

12:00 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:30 Produksjon runde 3

13:30 – 14:15 Lean Ledelse – Total oppsummering

14:15 – 14:45 Diskusjon i grupper:

 • Hva har vi erfart disse dagene? Hvordan koble dette
  til egen virksomhet?
 • Hvordan komme i gang i egen virksomhet?
 • Suksess-kriterier

Praktiske opplysninger om kurset

Kurset varer i tre dager og holdes i lokalene til Lean Lab Norge AS.
Lean Lab Norge er Norges første fullskala treningssimulator innen Lean.
Simulatoren er lokalisert i Industriparken på Raufoss.
Industriparken har et av Norges ledende kompetansesentre innen Lean og Leansimulering.
Pris pr. deltaker NOK 12300,- eks. mva. inkl. kursmateriell, maler og bespisning.
Sted: Lean Lab Norge AS, Enggata 40, 2830 Raufoss (Raufoss Industripark bygning nr. 18). Henvendelse i resepsjonen i bygn. 1 på samme gateadresse.

Påmelding til kurset:

Gunnar J. Hansen
E-post: gunnar@leanlab.no
Telefon: +47 908 54 682

Knut Sandbakken
E-post:knut.sandbakken@sintef.no
Telefon: +47 91856109