Lean reisen på Nammo Raufoss

Fra skepsis til begeistring for Lean

Etter at de ansatte på pressverket hos Nammo Raufoss gjennomførte Lean-opplæring, har effektiviteten økt og HMS-rutinene er forbedret. Årsaken er først og fremst økt involvering av medarbeidere og tillitsvalgte.

Nammo produserer høyteknologiske forsvars- og romfartsprodukter. På hovedkontoret i Raufoss Industripark har om lag 700 mennesker sin arbeidsplass. Avdeling AFP, pressverket, er en del av mekanisk avdeling, og har 58 operatører og 10 funksjonærer.

– Jeg jobbet mange år i Hydro før jeg kom til Nammo, og hadde god kjennskap til Lean derfra. Lean er et bra verktøy for å skape godt samarbeid mellom ansatte og ledelse, sier Vegard Løkken, som er driftsleder mekanisk avdeling.

Tillitsvalgt Kjell Smedsrud hadde aldri hørt om Lean før Løkken foreslo at han sammen med de to arbeidslederne på pressverket skullegjennomføre modulbasert Lean-opplæring. Dette var et tilbud til små og mellomstore bedrifter i Hedmark og Oppland, og ble finansiert av Hovedorganisasjonens Fellestiltak. Opplæringen foregikk i regi av Lean Lab på Raufoss.

– I utgangspunktet mente jeg at vi hadde det greit som det var, så jeg var nok ikke den største entusiasten. Men jeg gikk med på å gjennomføre i hvert fall den første tredagers-modulen i Lean, sier Smedsrud.

Medarbeiderne fikk større innflytelse

Etter hvert som Smedsrud ble bedre kjent med Lean, snudde skepsisen til begeistring.

– Nå brenner jeg for dette! Jeg har vært med på så mange kurs og seminarer tidligere hvor det bare pøses ut med ord, og så renner alt ut i sanden etterpå. Men Lean inneholder konkrete, praktiske verktøy som virkelig har forbedret hverdagen til de ansatte, sier han.

Lean-tavler er nå plassert flere steder i produksjonslokalene, og hvert team holder tavlemøter flere ganger ukentlig. Her samles ansatte, arbeidsledere, tillitsvalgte og representanter fra ledelsen og diskuterer tiltak.

– Nå blir alt dokumentert, og ansvaret fordeles der og da slik at alt følges opp. Det er et fantastisk verktøy som gir oss mer orden og oversikt. Det betyr mye at vi har større innflytelse på beslutninger som angår vår egen arbeidshverdag – man får økt eierskap til egen jobb og føler seg mer verdsatt, sier Smedsrud.

Alle ansatte på pressverket har nå vært gjennom en dagsopplæring i Lean.

– Det har aldri vært noe mål å endre på alt vi gjør, så vi forsto raskt at vi tar med oss de verktøyene og erfaringene som passer best for oss. Etter kurset fikk vi en veldig opptur med masse tiltakslyst, men slike ting går gjerne i bølger. Derfor er det så viktig at vi hele tiden fyller på med nytt engasjement, og at jeg som leder også er med på tavlemøtene, slik at alle ser at dette er noe vi bryr oss om, sier Løkken.

Hvert team på mekanisk avdeling har sin egen Lean-tavle. Hver uke har de tavlemøter hvor ansvar fordeles og eventuelle avvik diskuteres.

Hvert team på mekanisk avdeling har sin egen Lean-tavle. Hver uke har de tavlemøter hvor ansvar fordeles og eventuelle avvik diskuteres.

Valgte mer Lean-opplæring

Lean innføres nå i hele Nammo, og er et selvsagt tema på ledermøtene.

– Lean handler om at alle skal trekke i samme retning, og det er vi i ferd med å få til i pressverket, sier Løkken.

– Det viktigste for meg som tillitsvalgt er at de ansatte har det godt på jobb og at arbeidshverdagen deres fungerer best mulig, og det er ingen tvil om at Lean bidrar positivt til dette, sier Smedsrud, som endte med å gjennomføre alle de fem Lean-modulene.

– Det var et spennende kurs hvor jeg lærte veldig mye som vi har tatt i bruk i hverdagen, sier han.

Økt involvering av ansatte er det området pressverket har hatt aller best resultater på.

– Tidligere hadde vi for eksempel forbedringsmøter hvor arbeidslederne, en prosessingeniør og jeg deltok. Slike møter har vi ikke lenger, nå skjer alt ute ved tavlene. Før hadde vi også en forslagskasse hvor alle kunne komme med forslag til forbedringstiltak, men nå er dette overlatt til hvert enkelt team. Ett av våre team gjennomførte Lean-kurset i mars, og satte seg som mål å gjennomføre 80 forbedringer i løpet av året, og det ser det ut til at de skal klare, sier Løkken.

- Nå har vi mer oversikt enn vi hadde før. Hvis vi lurer på noe kan vi bare ta en titt på Lean-tavla, sier maskinoperatør Lars Erik Nilsen.

– Nå har vi mer oversikt enn vi hadde før. Hvis vi lurer på noe kan vi bare ta en titt på Lean-tavla, sier maskinoperatør Lars Erik Nilsen.

Pressverket skiller seg ut

Avdelingene i Nammo måles på økonomi, kvalitet og HMS, og pressverket har vunnet både kvalitetsprisen og HMS-prisen internt. De har blant annet vært på tur til Krakow, og på middag og show på Gjøvik for den romslige premiepotten.

– Det er nytt hos oss at målene innen økonomi, kvalitet og HMS går helt ut til operatørnivå. Involveringen av de ansatte er en helt annen nå, og det har vært en svært positiv erfaring for oss. Deres synspunkter på hva som fungerer bra og hva vi kan gjøre annerledes er verdifulle, og Lean har bidratt til at vi får disse synspunktene på bordet og kan diskutere dem. Vi ønsker at stadig flere beslutninger skal tas i de enkelte teamene uten å involvere ledelsen. Det er jo de ansatte som kjenner sin arbeidshverdag best, sier Løkken.

– Vi blir nok aldri helt utlært og ferdig med Lean, men vi utvikler oss hele tiden og er åpne for å prøve nye ting. Ledelsen har vært flinke til å være pådrivere for Lean på en slik måte av vi andre blir dratt med, og det er svært positivt, sier Kjell Smedsrud.

Fakta modulbasert Lean-opplæring

  • Modulbasert Lean-opplæring har vært et tilbud til små og mellomstore bedrifter i Hedmark og Oppland, støttet av NHO   Innlandet, LO Oppland, LO Hedmark og Hovedorganisasjonens Fellestiltak.
  • SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Lean Lab Norge AS på Raufoss har levert kursinnholdet.
  • Å jobbe ut i fra Lean-prinsippene vil enkelt sagt si at en gjennom involvering og samspill med alle medarbeidere driver et systematisk forbedringsarbeid, med kundens behov i fokus.
  • Med denne måten å jobbe på oppnår man økt kundetilfredshet, økt medarbeidertilfredshet, høyere tilstedeværelse og lavere skadefrekvens.

https://cdn-wpm1.redink.digital/wp-content/uploads/sites/52/2015/12/03221.jpg

Kilde: Lean Lab Norge