Nammo Raufoss fortsetter Lean opplæringen av sine ansatte.

28.11.2017 avhold vi en en dags workshop for Nammo Raufoss!