God Jul & Godt Nytt År

Lean Lab Norge AS ønsker alle venner, gamle og nye kunder en riktig God Jul & Et Godt Nytt År og takker for godt samarbeid i året 2017.

Med vennlig hilsen

Tor & Gunnar


Nammo Raufoss fortsetter Lean opplæringen av sine ansatte.

28.11.2017 avhold vi en en dags workshop for Nammo Raufoss!