Lean Lab offisielt åpnet!

Fredag den 4. September 2009 gikk det offisielle startskuddet for Lean Lab.

Fylkesordfører i Oppland Audun Tron klippet sperrebåndet inn til simulatoren og ordfører i Gjøvik Kommune, Bjørn Iddberg, ønsket Lean Lab velkommen. Til sammen var nærmere 100 personer fra industri, næringsliv, fagforeninger og interesseorganisasjoner samlet til åpningen, noe som vitner om stor interesse for konseptet her i Innlandet.

Lean Lab er etablert som et ledd i å stadfeste innlandsregionen som sentrum for verdensledende ekspertise innen vareproduksjon. Etableringen av selskapet og oppbyggingen av laben har skjedd i en forrykende fart noe som viser kompetanse, krefter og vilje fra eiersiden.

Styreleder for Lean Lab Erik Lundbekk som til daglig er administrerende direktør i en av eierbedriftene, HAPRO , oppfordret alle til å melde seg på kurs snarest «her blir det kamp om kursplassene!».