Sinpro & CO på Lean Lab

Sinpro & Co på Lean kurs…

31. januar 2017

Som et ledd i programmet i «Delingsinnovasjon» var bedriftene 24 og 31. januar med i introduksjonskurs i Lean filosofi på Lean Lab på Raufoss. Her ble det bygget modell-hus i rekord fart… Først på verdens seneste og mest ineffektive måte – deretter – da samhandling og koordinering ble innført – helt i verdensklasse…

 

Til sammen 36 deltagere fra GE Healthcare, Nøsted Kjetting, Mandal Maskinering, Mindus, Umoe Mandal, Glencore Nikkelverk, BRG og Sinpro var med på en av de to dagene. Først bygget man hus uten «mål og mening». Det gikk heller dårlig. Etter et par runder med diskusjon om samarbeid, identifisering av flaskehalser og generell effektivisering var alle lag i mål før den oppsatt tiden.

Lærdommen man tar med seg – gjennom en enkel øvelse med å bygge modellhus er vel at når man tror man gjør alt på beste og mest effektive måte, så er det kanskje ikke slik likevel. Gjennom medarbeiderdrevet innovasjon og tenking utenfor boksen vil der alltid være potensiale for forbedringer. Alltid.

Denne lærdommen skal nå bedriftene ta med seg fra kurset og anvende i sine egne prosjekter i bedriften.


2017 startet bra for Lean Lab Norge AS

Vi har gjennomført workshops for Dokka Fasteners med 20 deltakere, Smurfit Kappa med 9 deltakere, 2 workshops for Sinpro med i alt 33 deltakere + 3 deltakere fra Nammo Raufoss. I tillegg har vi gjennomført en workshop for nett studenter ved Fagskolen Innlandet. (bildet).


Lean Lab fortsetter den positive utviklingen også i 2016

Våre kunder har vist oss stor tillit og gjennomført mange kurs hittil i 2016.

Vi startet tradisjonelt litt forsiktig i januar, men deretter har interessen for å kjøpe kurs hos oss vært sterkt stigende. Det er en god blanding mellom vår 1-dags workshop og vårt 3-dagers kurs, Praktisk Leanarbeid.
Kundene kommer både fra industrien og fra offentlig tjenesteyting og gir våre kurs fantastiske tilbakemeldinger.
Høsten ser også ut til å bli bra, og mange har allerede bestilt kurs og opplæring til langt ut i andre halvår.
Vi gleder oss og takker alle våre kunder for tilliten dere viser oss ved å benytte vår fantastiske Lean Lab.

Ønsker dere alle en riktig god sommer og velkommen tilbake til en spennende Leanhøst!

Hilsen Gunnar, Tor og alle våre dyktige coacher.


Lærer Lean i laboratorium

På Lean Lab på Raufoss har flere tusen ansatte og ledere fra kommuner, industri, sykehus, apotek og banker lært om leanverktøy- og prinsipper gjennom bygging av modellhus i en leansimulator.

(Denne artikkelen er hentet fra NITO sitt magasin Refleks. Les hele artikkelen her, side 34-35):

-Tidlig på kursdagen blir det ofte mye konkurranse mellom lagene. Det tar en stund før de selv forstår at det beste resultatet kommer når man deler både dårlige og gode erfaringer, forteller Gunnar Hansen, seniorrådgiver ved Lean Lab på Raufoss. Han og daglig leder Tor Giæver viser oss rundt i det store lyse rommet i lokalene som en gang huset Raufoss Ammunisjonsfabrikk. Rommet er fylt med hyller og reoler på rekke og rad. Midt imellom reolene står små trehus uten dører og vinuder på bord som kan trilles mellom de ulike stasjonene.
- Et viktig prinsipp er at husene ikke skal leveres til neste stasjon når det er ferdig. Det skal hentes av neste montør når han er klar til å ta imot, forklarer Gunnar Hansen og drar i huset for å illustrere en av leanmetodens kjerneprinsipper. Det skal alltid være et behov før en arbeidsprosess starter, både internt og eksternt. Produksjon styres etter kundens behov, ikke av hvor fort en klarer å levere.
Kurset på Lean Lab består i teoretisk undervisning som blir eksemplifisert gjennom praktisk arbeid. Oppgaven er å bygge ferdig modellhusene, med vinduer, varmepumper, dører og pipe så raskt som mulig og samtidig unngå feil og personskader. Mellom de teoretiske delene av kurset blir deltakerne delt inn i grupper hvor hver gruppe har ansvar for sin egen stasjon. De får teoretisk undervisning om lean underveis. Når arbeidet starter får de vite hva som skal gjøres, men ikke hvordan. I løpet av dagen implementeres stadig flere virkemidler fra det de lærer av teori.


Verdensledende professor besøkte Lean Lab

Onsdag den 23. september besøkte professor Daniel Jones Lean Lab. Den verdensledende Lean eksperten som var i Norge i forbindelse med konferansen HSS-09, uttalte seg svært positivt om Lean Lab.

Jones roste konseptet og uttalte følgende

- En fullskalasimulator som dere har bygd opp i Gjøvik gir så bra grunnleggende forståelse for sentrale elementer i Lean at den absolutt bør benyttes av langt flere bransjer enn vareproduserende industri ikke minst innen effektiviseringsarbeid innen helse, samt privat og offentlig tjenesteyting.

Knut Sandbakken som har vært delaktig i utvikling av Lean Lab mener at det er spesielt morsomt å få slike tilbakemeldinger fra Jones.

- Det er ekstra morsomt for oss at en person med hans kjennskap til emnet, gir så entydig positive tilbakemeldinger om konseptet, sier Sandbakken.

Jones påpekte også at det gode samarbeidet som finnes rundt Lean Lab mellom den konkurranseutsatte industrien, forskningen, høyere utdanning og konsulentbransjen i regionen gir muligheter for å gi opplæring i verdensklasse.

For de som ikke kjenner til Professor Jones fra før, så er han en ledende internasjonal ekspert på Lean. Sammen med Dr. Womack ledet han på 80-tallet to store forskningsprogram om global bilindustri med base ved MIT i Boston. Dette arbeidet ledet til mange publikasjoner og særlig den prisbelønte "The Machine that Changed the World" (1990/2007), som regnes som en av de ledende ledelsesbøker etter krigen. Det var i denne boken begrepet Lean (Business System) ble introdusert på basis av lærdom fra Toyota.


Lean Lab offisielt åpnet!

Fredag den 4. September 2009 gikk det offisielle startskuddet for Lean Lab.

Fylkesordfører i Oppland Audun Tron klippet sperrebåndet inn til simulatoren og ordfører i Gjøvik Kommune, Bjørn Iddberg, ønsket Lean Lab velkommen. Til sammen var nærmere 100 personer fra industri, næringsliv, fagforeninger og interesseorganisasjoner samlet til åpningen, noe som vitner om stor interesse for konseptet her i Innlandet.

Lean Lab er etablert som et ledd i å stadfeste innlandsregionen som sentrum for verdensledende ekspertise innen vareproduksjon. Etableringen av selskapet og oppbyggingen av laben har skjedd i en forrykende fart noe som viser kompetanse, krefter og vilje fra eiersiden.

Styreleder for Lean Lab Erik Lundbekk som til daglig er administrerende direktør i en av eierbedriftene, HAPRO , oppfordret alle til å melde seg på kurs snarest "her blir det kamp om kursplassene!".