Lean Lab fortsetter den positive utviklingen også i 2016

Våre kunder har vist oss stor tillit og gjennomført mange kurs hittil i 2016.

Vi startet tradisjonelt litt forsiktig i januar, men deretter har interessen for å kjøpe kurs hos oss vært sterkt stigende. Det er en god blanding mellom vår 1-dags workshop og vårt 3-dagers kurs, Praktisk Leanarbeid.
Kundene kommer både fra industrien og fra offentlig tjenesteyting og gir våre kurs fantastiske tilbakemeldinger.
Høsten ser også ut til å bli bra, og mange har allerede bestilt kurs og opplæring til langt ut i andre halvår.
Vi gleder oss og takker alle våre kunder for tilliten dere viser oss ved å benytte vår fantastiske Lean Lab.

Ønsker dere alle en riktig god sommer og velkommen tilbake til en spennende Leanhøst!

Hilsen Gunnar, Tor og alle våre dyktige coacher.