Lærer Lean i laboratorium

På Lean Lab på Raufoss har flere tusen ansatte og ledere fra kommuner, industri, sykehus, apotek og banker lært om leanverktøy- og prinsipper gjennom bygging av modellhus i en leansimulator.

(Denne artikkelen er hentet fra NITO sitt magasin Refleks. Les hele artikkelen her, side 34-35):

-Tidlig på kursdagen blir det ofte mye konkurranse mellom lagene. Det tar en stund før de selv forstår at det beste resultatet kommer når man deler både dårlige og gode erfaringer, forteller Gunnar Hansen, seniorrådgiver ved Lean Lab på Raufoss. Han og daglig leder Tor Giæver viser oss rundt i det store lyse rommet i lokalene som en gang huset Raufoss Ammunisjonsfabrikk. Rommet er fylt med hyller og reoler på rekke og rad. Midt imellom reolene står små trehus uten dører og vinuder på bord som kan trilles mellom de ulike stasjonene.
– Et viktig prinsipp er at husene ikke skal leveres til neste stasjon når det er ferdig. Det skal hentes av neste montør når han er klar til å ta imot, forklarer Gunnar Hansen og drar i huset for å illustrere en av leanmetodens kjerneprinsipper. Det skal alltid være et behov før en arbeidsprosess starter, både internt og eksternt. Produksjon styres etter kundens behov, ikke av hvor fort en klarer å levere.
Kurset på Lean Lab består i teoretisk undervisning som blir eksemplifisert gjennom praktisk arbeid. Oppgaven er å bygge ferdig modellhusene, med vinduer, varmepumper, dører og pipe så raskt som mulig og samtidig unngå feil og personskader. Mellom de teoretiske delene av kurset blir deltakerne delt inn i grupper hvor hver gruppe har ansvar for sin egen stasjon. De får teoretisk undervisning om lean underveis. Når arbeidet starter får de vite hva som skal gjøres, men ikke hvordan. I løpet av dagen implementeres stadig flere virkemidler fra det de lærer av teori.